Có nên sử dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống bằng phẫu thuật

Bệnh đã xảy ra khá lâu và đang trở nặng, tôi có nên trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở? Đây là câu hỏi chung của đa phần người sau một trong khoảng thời gian chữa mãi không thể khỏi.

Các thầy thuốc phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng nên làm làm phân tích tổng quát và chẩn đoán đích thực lý do mắc bệnh của người. Mục đích chủ yếu của trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng giải phẫu là giảm sự đè lên dây thần kinh gây nên bởi sự gãy đĩa đệm ở đốt sống lưng. Phương thức giải phẫu chung nhất là ít xâm lấn hay ít xâm lấn toàn thể.

Bệnh đã diễn ra khá lâu và đang trở nặng, tôi có nên điều trị thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở? Đây là câu hỏi chung của rất nhiều người sau một trong khoảng thời gian chữa mãi không tiến triển.

Các chuyên gia phẫu thuật thoát vị đĩa đệm nên thực hiện tiến hành phân tích tổng quát và chẩn đoán đích thực lý do bị bệnh của người. Mục đích quan trọng của trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở là giảm áp lực nén xuống rễ thần kinh gây nên bởi sự gãy đĩa đệm ở cột sống cổ. phương án phẫu thuật chung nhất là ít xâm lấn hay ít xâm lấn hoàn toàn.


 

Quy trình mổ thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ

Với giải pháp ít xâm lấn, giải phẫu được thực hiện khi được gây mê và thường không kéo dài quá một giờ. thầy thuốc  giải phẫu thoát vị đĩa đệm bắt đầu tiến trình bằng việc rạch phần chính giữa của lưng. do vậy người nhất thiết phải nằm cúi mặt xuống trong suốt cả tiến trình. giải phẫu đĩa đệm tiếp theo sẽ cắt bỏ cơ vòng quanh đốt sống cổ để có khả năng rõ ràng quan sát vùng thương tổn và tách dây chằng xương từ cột sống thắt lưng. quá trình này theo thuật ngữ y tế hay còn gọi thủ thuật mở lá đốt sống lưng.


Khi dây chằng đã tách khỏi cột sống lưng, mổ thoát vị đĩa đệm sẽ có khả năng thấy được rễ thần kinh cột sống cổ và tiếp đó có khả năng ra bày tỏ những cương quyết hợp lí và hành động để đảm bảo đĩa đệm thoát vị. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của đĩa đệm thoát vị, nhiều đoạn sẽ được tách để ngăn chặn sự tái biểu hiện của  thoát vị đĩa đệm trong tương lai. Khi mổ thoát vị đĩa đệm hoàn thành, bác sỹ phẫu thuật sẽ khâu vết thương và đóng băng.

Xem thêm thông tin: chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng châm cứu

Khi nào cần chữa thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật?

Trong Phần lớn các Một số trường hợp chữa thoát vị đĩa đệm bằng giải phẫu, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy sau giai đoạn gây mê mà không còn dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm, dĩ nhiên bình thường là sự giảm những lần đau lớn.

phẫu thuật đã được cải tiến

Còn có một loại phẫu thuật rất hiệu quả tốt mà lại không tác động đó là kĩ thuật nội soi. Đây là tiến trình tương tự như biện pháp mở nhưng phần rạch là nhỏ hơn và Đa số các Những trường hơp thì khoảng thời gian hồi phục nhanh hơn là điều dễ thấy. Đây là những gợi ý cho người bệnh có ít thời gian để có khả năng bình phục bệnh.

Trong việc quả quyết liệu pháp trị liệu nào trong chữa thoát vị đĩa đệm, dặn dò được đề xuất bởi các thầy thuốc là rất cần thiết. điều trị thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở không đúng là sự tuyển chọn tốt nhất cho người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, nó có thể là sự chọn không đúng đắn đối với nhiều người bệnh. Họ luôn nhận được mách bảo là hãy áp dụng những cách điều trị như sử dụng thuốc hay luyện tập thể chất trước lúc làm mổ hở thoát vị đĩa đệm.

Với giải pháp ít xâm lấn, phẫu thuật được tiến hành khi được gây mê và thường không kéo dài quá một giờ. bác sĩ  phẫu thuật thoát vị đĩa đệm bắt đầu tiến trình bằng việc rạch phần trung tâm của lưng. vì thế người nhất thiết phải nằm cúi mặt xuống trong suốt cả tiến trình. mổ hở đĩa đệm tiếp theo sẽ cắt bỏ cơ bao quanh cột sống thắt lưng để có khả năng rõ ràng xem xét vùng tổn thương và tách dây chằng xương từ đốt sống. quy trình này theo thuật ngữ y học được gọi là thủ thuật mở lá cột sống thắt lưng.


Khi dây chằng đã tách khỏi cột sống lưng, mổ thoát vị đĩa đệm sẽ có khả năng thấy được rễ thần kinh đốt sống thắt lưng và sau đến có thể ra đưa ra những cương quyết hợp lí và hành động để đảm bảo đĩa đệm thoát vị. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của đĩa đệm thoát vị, nhiều đoạn sẽ được tách để ngăn chặn sự tái biểu hiện của  thoát vị đĩa đệm trong tương lai. Khi mổ thoát vị đĩa đệm hoàn thành, bác sỹ giải phẫu sẽ khâu vết thương và đóng băng.Xem thêm thông tin: chữa thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng không dùng phẫu thuật

Khi nào cần chữa trị thoát vị đĩa đệm bằng giải phẫu?

Trong Phần nhiều các Nhiều trường hợp chữa trị thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở, người sẽ tỉnh dậy sau quy trình gây mê mà mất đi biểu hiện của thoát vị đĩa đệm, dĩ nhiên lúc đầu là sự giảm những lần đau lớn.

mổ hở đã được cải tiến

Còn có một loại phẫu thuật rất hiệu quả tốt mà lại không tác động đó là kĩ thuật nội soi. Đây là tiến trình tương tự như phương pháp mở nhưng phần rạch là nhỏ hơn và Đa số các Những trường hơp thì khoảng thời gian phục hồi nhanh hơn là điều dễ thấy. Đây là những gợi ý cho người bệnh có ít khoảng thời gian để có khả năng bình phục bệnh.

Trong việc xác định liệu pháp chữa nào trong điều trị thoát vị đĩa đệm, dặn dò được đề xuất bởi các chuyên gia là rất cần thiết. trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật không đúng là sự chọn hữu hiệu nhất cho bệnh nhân bị bệnh thoát vị đĩa đệm, nó có khả năng là sự lựa chọn không phải đắn đối với nhiều bệnh nhân. Họ luôn nhận được mách bảo là hãy áp dụng những cách trị liệu như dùng thuốc hay luyện tập thể chất trước lúc làm phẫu thuật thoát vị đĩa đệm.